Lokalna akcijska skupina Krško

Pot do sreče obstaja: Najpogostejši dejavniki tveganja za razvoj posamezne motnje, dr. Tristan Rigler

Desetega oktobra smo obeležili svetovni dan duševnega zdravja. V ta namen smo na Zavodu za mladino in šport v Krškem v sklopu preventivnih predavanj LAS Krško Pot do sreče obstaja gostili strokovnjaka na omenjenem področju, dr. Tristana Riglerja.

Pot do sreče obstaja: Najpogostejši dejavniki tveganja za razvoj posamezne motnje, dr. Tristan Rigler Read More »

Dobra in slaba zabava

V Posavju žuramo brez drog in alkohola 2023

Preventivne delavnice za mlade na temo za­svojenosti, ki potekajo 5 šolskih ur. »V Posavju žuramo brez drog in alkohola« je preventivni program za mlade na temo zasvo­jenosti, ki ga izvajamo v sklopu Lokalne akcij­ske skupine Krško. Gre za delavnico, ki jo mladinski delavci ZMŠ Krško izvedemo v sklopu naravoslovnega dne na osnovnih šolah v Krški

V Posavju žuramo brez drog in alkohola 2023 Read More »

V Posavju žuramo brez drog in alkohola

V Posavju žuramo brez drog in alkohola je tradicionalni interdisciplinarni preventivni projekt ZMŠ Krško, CSD Krško, ZD Krško in PP Krško, s katerim obiščejo vse šole v občini in tudi kakšno izven meja občine. Delavnice se izvajajo v sklopu Lokalne akcijske skupine Krško (LAS Krško), ki je bila ustanovljena bila leta 2005 kot posvetovalno telo

V Posavju žuramo brez drog in alkohola Read More »

Tabor Spoznavanje vrednot narave in premoženja

V sklopu Lokalne akcijske skupine Krško sta 30. junija 2022 Policijska postaja Krško skupaj s Centrom za socialno delo (enota Krško) izvedla še en tabor Spoznavanje vrednost narave in premoženja, namenjen mladim Romom in Rominjam. Program tabora je namenjen mladim, ki so že pokazali neko mero rizičnega vedenja. Skozi družbeno koristno delo, povezovanje med romsko

Tabor Spoznavanje vrednot narave in premoženja Read More »

Scroll to Top
×