V Posavju žuramo brez drog in alkohola 2023

Preventivne delavnice za mlade na temo za­svojenosti, ki potekajo 5 šolskih ur.

»V Posavju žuramo brez drog in alkohola« je preventivni program za mlade na temo zasvo­jenosti, ki ga izvajamo v sklopu Lokalne akcij­ske skupine Krško. Gre za delavnico, ki jo mladinski delavci ZMŠ Krško izvedemo v sklopu naravoslovnega dne na osnovnih šolah v Krški občini. Pridružijo se nam še Center za socialno delo, policisti iz Policijske postaje Krško in pa me­dicinske sestre iz Zdravstvenega doma Krško.

Dan po navadi začnemo s predavanjem policistov, ki predstavijo kazenske posledice uživanja drog in alkohola. Sledi predavanje socialne delavke, ki učencem predstavi učinke alkoho­lizma in zasvojenosti z drogami na družino, kariero in druge življenjske sfere, cikel preda­vanj pa zaključi medicinska sestra s predsta­vitvijo učinkov alkohola, cigaret, »vejpov«, drugih nikotinskih izdelkov ter različnih vrst prepovedanih drog na telo in zdravje.

Sledijo de­lavnice mladinskih delavcev z učenci. Na teh odpiramo različne teme, kot so dobra in slaba zabava, od česa vse smo lahko zasvojeni, katere so legalne in nelegalne droge, kako ravnamo, kadar se srečamo z osebo, ki je pod močnim vplivom substanc, kakšne so posledice vožnje pod vplivom alkohola, katere oblike zasvojenosti poznamo in kakšne so posledice le-teh, katera oblika zasvojenosti se učencem zdi najbolj nevarna in zakaj. Na to temo se vedno odpre prav posebna debata, v kateri učenci aktivno podajo svoje mnenje in izkušnje.

Skozi pogovor spoznavamo takojšnje posledice (npr. nevarnost zastrupitve, predoziranja in nesreč) in dolgoročne posledice zasvojenosti (npr. zdravstvene težave, socialna izključenost in izguba službe). Pogovarjamo se tudi o temu, kaj nas lahko pripelje do različnih zasvojenosti. Pri vaji polarizacije, pri kateri se učenci strinjajo ali pa ne z določenimi trditvami, kot so »Zasvojenci niso dobre osebe.« pa debata še posebej zaživi.

V letošnjem šolskem letu smo izvedli delavnice v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, OŠ Podbočje, OŠ XIV. divizije Senovo, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Raka, OŠ Adama Bohoriča Brestanica in posebni sklop delavnic, ki so potekale v prostorih ZMŠ Krško, to je tri dni delavnic za različne programe Šolskega centra Krško-Sevnica.

Dobra in slaba zabava
Foto: Anja Krušnik Cirnski
Scroll to Top
Skip to content
×