LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA KRŠKO

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v Mestni Občini Krško (LAS Krško)

LAS Krško je bila ustanovljena leta 2005 kot posvetovalno telo župana za področje preprečevanja zasvojenosti v občini Krško. Sestavlja jo 9 predstavnikov različnih organizacij (Mestna občina Krško, ZMŠ Krško, CSD Krško, PP Krško, ŠC Krško-Sevnica, Aktiv ravnateljev osnovnih šol Občine Krško, ZD Krško, ZD Brežice, NIJZ OE Novo mesto), povezuje pa se tudi z drugimi zainteresiranimi organizacijami, društvi in posamezniki.

Osnovni namen skupine je v povezovanju vseh tistih ustanov in posameznikov, ki se jih problematika drog dotika posredno ali neposredno ter v koordiniranju, svetovanju in spodbujanju aktivnosti, ki se izvajajo s ciljem preprečevanja rabe in zlorabe drog ter zasvojenosti. LAS Krško obsega programe za različne ciljne skupine: za strokovne delavce, za mlade, za starše, za institucije ter za širšo javnost.

ČLANI

Ime in priimek Kraj / naziv
Doroteja Kuhar NIJZ OE Novo mesto, predsednica
Manuela Bojnec ZMŠ Krško, podpredsednica
Katja Starc CSD Posavje
Klavdija Žibert Občina Krško
Janja Daničič PP Krško
Romana Miklič ZD Krško
Nina Pirc Aktiv ravnateljev OŠ
Sabina Žulič ŠC Krško–Sevnica
Ljudmila Kramar ZD Brežice

PROGRAMI LAS KRŠKO:

  • naravoslovni dnevi V Posavju žuramo brez drog in alkohola je tradicionalni interdisciplinarni preventivni projekt MC Krško, CSD Krško, ZD Krško in PP Krško, s katerim obiščemo vse šole v občini in tudi kakšno izven meja občine že od leta 2002;
  • izdaja počitniških letakov za otroke in mladino v občini Krško;
  • cikel predavanj Pot do sreče obstaja (brezplačna predavanja za starše);
  • tabor Spoznavanje vrednot narave in premoženja za mlade Rome in Rominje,
  • individualno ali skupinsko delo s svojci oseb, ki so zasvojene z dovoljenimi ali nedovoljenimi drogami.

KONTAKT:

Vanja Vidmar
koordinatorka LAS Krško
e-naslov: vanja.vidmar@zms-krsko.si
Tel.:
031-381-449

RABIŠ POMOČ? PIŠI NAM NA SOCIALNIH OMREŽJIH ZMŠ KRŠKO:

Scroll to Top
Skip to content
×