CENIK PROSTORI IN OPREMA, NAMENJENI JAVNI UPORABI

Z namenom zagotavljanja izvajanja dejavnosti centra, določenih z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za mladino in šport Krško (Ur. l. RS, 8/2020 in 125/2021) ter vsakoletnim letnim načrtom dela centra, se za določanje cen storitev centra uporabljajo sledeči cenovni razredi in kriteriji: 

Razred 1: brezplačna uporaba 

Upravičenci:

 • osnovnošolska mladina, dijaki, študentje ter ostali mladi do 29. leta starosti.
 • Mladinske točke ZMŠ Krško.
 • Rezidenčna društva.

Nameni uporabe:

Prostor:

 • Za samostojno, izobraževalno, raziskovalno in kreativno delo ter kreativno preživljanje prostega časa v prostorih centra.
 • Za organizacijo in izvedbo lastnih programskih vsebin v okviru mesečne programske sheme centra, ki so pod enakimi pogoji dostopne vsem zainteresiranim uporabnikom in obiskovalcem centra (prireditve in dogodki).
 • Za organizacijo in izvedbo lastnih programskih vsebin, ki niso dostopne vsem uporabnikom (za zaprt krog), vendar za uporabnike brezplačne.

Oprema:

 • Za samostojno, izobraževalno, raziskovalno in kreativno delo.
 • Za izvedbo večjih ali manjših javnih dogodkov s področij mladine, kulture, izobraževanja, športa, sociale in ostalih družbenih dejavnosti, ki so primarno namenjeni ciljni populaciji centra.

Razred 2: neprofitna raba 

Upravičenci:

 • Vsi pravni in fizični subjekti s področij mladine, kulture, izobraževanja, športa, sociale in ostalih družbenih dejavnosti.

Nameni uporabe:

 • Za organizacijo in izvedbo lastnih programskih vsebin, za katere morajo uporabniki za udeležbo plačati pristojbino.
 • Za organizacijo in izvedbo lastnih programskih vsebin, katerih izvedba ni namenjena ustvarjanju profita.

Razred 3: ekonomska raba 

Upravičenci in namen:

 • Vsi pravni in fizični subjekti, katerih dejavnosti, vezane na konkretne storitve centra, se izvajajo z namenom ustvarjanja dobička.

Cenik oddajanja prostorov

Z. št. Količina Vrsta storitve Razred 1 Brezplačna raba Razred 2 Neprofitna cena Razred 3 Ekonomska cena
Oddajanje prostorov v uporabo Cena z DDV v EUR Cena z DDV v EUR
1. Učilnice 1, 2, 1 ura / 15,00€ 30,00€
2. Dvorana z opremo 1 ura / 30,00€ 60,00€
3. Multimedijska učilnica z opremo 1 ura / 30,00€ 60,00€
4. Multimedijski studio z vadnico in opremo 1 ura / 30,00€ 60,00€
5. Šumica 1 ura / 50,00€ 50,00€
Oddajanje opreme v najem izven centra** Cena z DDV v EUR Cena z DDV v EUR
1. Ozvočenje (2x ADR – U 103 + mala mešalna miza + stojala za zvočnike ) 1 dan / 60,00€ 120,00€
2. Ozvočenje (2 x Yamaha DBR 15 + mešalna miza Soundcraft M12 + stojala + mikrofoni + 2 x ADR monitor) 1 dan / 120,00€ 150,00€
3. Ozvočenje (2x ADR –U 103 + majhna mešalna miza + 1x ADR woofer + 2x ADR monitor + stojala za zvočnike) 1 dan / 200,00€ 250,00€
4. Projektor Acer, prenosni računalnik HP, HD kamera Panasonic/Sony 1 dan / 30,00€ 50,00€

* Za snemanje v multimedijskem studiu mora naročnik imeti usposobljenega tehnika, katerega stroške dela pokriva sam.
**Izven centra se oddaja samo oprema, ki bo s sklepom direktorja določena za izposojo. Ne izposoja se vsa oprema, ki jo uporablja center za lastno programsko delovanje. Strošek tehnika ni zajet v ceni.

Prioritetni vrstni red rezervacij in najemov:

 • Mladinske točke. 
 • Rezidenčna društva.
 • Posamezniki in organizacije s področja mladinskega dela.
 • Pravni in fizični subjekti s področij kulture, izobraževanja, športa, sociale in ostalih družbenih dejavnosti.
 • Ostali pravni in fizični subjekti.
Scroll to Top
Skip to content
×