pojnt - središča za krepitev podjetniških kompetenc mladih

Projektni partnerji: 

  • Kulturno turistični rekreacijski center Radeče
  • Zavod za mladino in šport Krško
  • Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica
  • Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Vodilni partner: Občina Radeče

Trajanje projekta:

Vir financiranja: ESRR

Vrednost projekta: 218.184,91€

Sofinanciranje: 150.000,00€

Projekt POJNT se izvaja v šestih posavskih občinah na območju Lokalne akcijske skupine Posavje.

Cilj projekta je ustvariti zaposlitvene priložnosti in kakovostna delovna mesta.

Znotraj projekta bo Občina Radeče namenila sredstva izgradnji Mladinskega centra POJNT, medtem ko se bodo številne druge aktivnosti z namenom krepitve podjetniških kompetenc mladih, izvajale v sodelovanju s partnerji v vseh posavskih občinah. V izvedbo aktivnosti se vključujeta tudi dve nevladni organizaciji – Klub mladih Kostanjevica in Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli.

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), vrednost sofinanciranja pa je 150.000 €, od tega je za aktivnosti, ki jih izvaja ZMŠ Krško namenjenih 9.600 €.

Tematsko področje v okviru katerega se projekt izvaja je USTVARJANJE DELOVNIH MEST.

Aktivnosti znotraj projekta POJNT so namenjene predvsem karierni orientaciji, prehodu na trg dela, pridobivanju neformalnih kompetenc, mreženju, ustvajanju podjetniških znanj in spretnosti ter pridobivanje motivacije in samozavesti.

V okviru štirih obstoječih mladinskih centrov se je znotraj projekta vzpostavil program štirih Središč za krepitev podjetniških kompetenc med mladimi.

ZMŠ Krško, kot eno izmed štirih središč, zagotavlja inovativne strukturirane vsebine za karierno orientacijo, za hitrejši prehod na trg dela, za pridobivanje neformalnih kompetenc in za mreženje, poleg tega pa se izvaja tudi individualno karierno svetovanje.

Naložbo  sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Obišči stran EU skladov tukaj.

KONTAKT:

Kaja Črpič
strokovna sodelavka na projektu POJNT – Središča za krepitev podjetniških kompetenc mladih
e-naslov: kaja.crpic@zms-krsko.si
Tel.: 07/488 22 82

 

Scroll to Top
Skip to content
×