Predavanje Katje Brkič Golob: “Tako majhen pa že nervozen.”

V četrtek, 4. 4. 2024 smo na Zavodu za mladino in šport v okviru cikla predavanj »Pot do sreče obstaja«, gostili znano klinično psihologinjo – dr. Katjo Brkič Golob, ki nam je predstavila duševno zdravje otrok in mladostnikov. Izredno zanimivo predavanje je predavateljica začinila z vrsto praktičnih primerov, s katerimi se srečuje pri svojem delu kot klinična psihologinja in sodna izvedenka.

katja brkič golob, slika 1, naslovnica

Dr. B. Golob navaja, da je duševno zdravje opredeljeno kot pozitiven odnos do sebe in drugih, uspešno soočanje z izzivi, pozitivna samopodoba, visoko samospoštovanje, občutek moči, optimizem in sposobnost soočanja s težavami. Pri tem pa je ogromno dejavnikov tveganja in varovalnih dejavnikov, med otroci in mladimi so to dejavniki, povezani z družino. Odsotnost enega ali obeh staršev, socialno neprilagojeni starši, duševne motnje pri starših, smrt družinskega člana, nizki dohodki, revščina so le nekateri izmed dejavnikov, ki lahko privedejo do duševnih motenj pri otrocih in mladih.

Otroci in mladostniki se lahko srečajo z vrsto različnih motenj. Motnje avtističnega spektra se kažejo v odsotnosti posnemanja, nezmožnosti simbolne igre, težavah pri sklepanju prijateljstev, v komunikaciji in podobno. Motnje na področju učenja zajemajo disleksijo, disgrafijo, dispraksijo, diskalkulijo in neverbalne specifične učne težave. Med otroci in mladimi je vse bolj prisotna anksioznost – posebni strahovi in fobije, socialna fobija, napadi panike in posttravmatska stresna motnja, vse bolj prisotne pa so tudi misli na samomor, samomorilne grožnje in napovedi, samopoškodbe, poskusi samomora in nazadnje tudi samomor. Zaradi pomanjkanja časa prihaja med otroci do različnih vedenjskih motenj, ki imajo lahko za posledico agresivnost in delinkventnost.

katja brkič golob, slika 2

Dr. Katja Brkič Golob se je v svojem izčrpnem predavanju dotaknila tudi različnih oblik odvisnosti. Alkohol je ena izmed najpogostejših oblik zasvojenosti, ki pa v času odraščanja močno vpliva na razvoj možganov in lahko privede do trajnih škodljivih vplivov na miselne sposobnosti (npr. spomin, učenje, pozornost). Popularne elektronske cigarete, vodne pipe, brezdimni tobačni izdelki, e – šiša in podobno, so zdravju škodljive snovi, ki vsebujejo nikotin in pomenijo tveganje za zdravje mladostnika. Nikotin povzroča zasvojenost in poveča tveganje za zasvojenost z drugimi drogami. Zelo razširjena med mladimi pa je seveda tudi konoplja – raziskave so pokazale, da jo je skoraj vsak drugi 17 – letnik že poskusil. Prav tako pa so raziskave še pokazale, da eden od šestih mladostnikov, ki konopljo redno uporablja, razvije zasvojenost. Vsekakor pa predavateljica ni pozabila na odvisnost od zaslonov, ki je danes med mladimi in že celo med majhnimi otroci izredno pogosta vrsta odvisnosti.

Izredno zanimivo in poučno predavanje smo zaključili z debato, predavateljica pa nam je podala tudi strokovne odgovore na vsa naša vprašanja.

Pripravila: Vanja Vidmar, mladinski program

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Skip to content
×