Karierni center Posavje: delavnica Z jasnimi cilji do željene zaposlitve

Dne 28. septembra in 5. oktobra smo se v prostorih Zavoda za mladino in šport Krško zbrali na delavnici z naslovom “Z jasnimi cilji do željene zaposlitve.” Delavnica je organizirana v okviru projekta Karierni center Posavje, ki je financiran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021 in sredstev slovenske udeležbe. Zasnovana je z namenom, da bi udeleženci raziskali lastne vrednote, prednosti ter osebne ovire, ki jim preprečujejo doseči želeno zaposlitev. Z uporabo interaktivnih pristopov in NLP tehnik smo se poglobili v proces samospoznavanja, samouresničevanja ter postavljanja ciljev.

Prvo srečanje je predstavilo širok spekter vsebin, ki so ključne pri uspešnem iskanju želene zaposlitve. Udeleženci so se naučili razločevati svoje vrednote, razmišljati o tem, kaj jim je trenutno najpomembnejše v življenju. Spoznali so svoje močne strani, prednosti, ki jih lahko izkoristijo pri iskanju službe. Raziskovali so tudi, zakaj se v enakih situacijah lahko odzovejo drugače kot njihovi prijatelji, sodelavci ali družinski člani ter kako so njihova prepričanja oblikovali ljudje iz njihove preteklosti. Našli so povezave med svojim trenutnim zadovoljstvom v različnih vidikih življenja ter uspešnostjo pri iskanju zaposlitve. Spoznali so tudi pomen postavljanja ciljev in motivacije za dosego teh ciljev.

Drugi del delavnice je bil namenjen praktičnim tehnikam za samospoznavanje in osebni razvoj. Udeleženci so se lotili ocenjevanja svojega trenutnega zadovoljstva v življenju, s čimer so sami prišli do spoznanj o tem, kaj jim jemlje energijo in ovira njihov napredek pri iskanju želene zaposlitve. Delavnica je bila interaktivna, z veliko priložnostmi za pogovor, diskusijo in pisanje. S ciljem, da bi udeleženci sami prišli do stika s seboj, razumeli svoje želje in potrebe ter začeli razvijati rešitve za svoje karierno poti.

Delavnica “Z jasnimi cilji do željene zaposlitve” je bila tako priložnost za raziskovanje sebe, odkrivanje lastnih vrednot in ciljev ter pridobivanje orodij za uspešno iskanje zaposlitve. Udeleženci so odšli z večjim razumevanjem lastnih potreb in z več jasnosti o tem, kaj želijo doseči v svojih karierah. Upamo, da bodo ta nova spoznanja in veščine pripomogli k bolj uspešni in zadovoljni prihodnosti na področju zaposlovanja.

Besedilo in slike: Šejna Malanović, ZMŠ Krško

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Skip to content
×