Delavnica osnove poslovne in pisne komunikacije ter poslovni bonton

Delavnica Osnove poslovne in pisne komunikacije, se izvaja v okviru projekta Karierni center Posavje , čigar cilj je vzpostaviti celovito in digitalno podprto podporno okolje za izboljšanje zaposlitvenih potencialov mladih v regiji Posavje.
Izvedli jo bomo v treh sklopih:
Prvi sklop, ki bo zajel samozavestno in pristno komuniciranje, bo izveden 6.5.2023 od 11:00 – 14:00. V tem sklopu se bomo naučili brati med vrsticami, poslušati sogovornika ter navezovati stike. Govorili bomo tudi o tem, kako se mi kot posamezniki spreminjamo skozi komunikacijo in o temeljih primernih načinov spoštljivega komuniciranja.
– V drugem sklopu, dne 13.5.2023 od 11:00 – 15:00, se bomo osredotočali na poslovni bonton in nastop. Ta sklop zajema osnove kot so: predstavljanje, naslavljanje, rokovanje, prvi vtis, olikan sestanek, trema pred srečanjem ter kultura oblačenja.
– Naš tretji oz. zadnji sklop bomo izvedli 17.5.2023 od 15:30 – 19:30. Poimenovali smo ga pišem in govorim, govorim in sporočam. Zajel bo osnovna pravopisna pravila, kreativno sporočanje, uporabne govorne vaje, elektronsko pisno komunikacijo in pa spletne sestanke.
Prijave so obvezne na: sejna.malanovic@zms-krsko.si
Projekt Karierni center Posavje je financiran iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma in slovenske soudeležbe.
Sodelujmo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

 

Scroll to Top
Skip to content
×