Tabor Spoznavanje vrednot narave in premoženja

V sklopu Lokalne akcijske skupine Krško sta 30. junija 2022 Policijska postaja Krško skupaj s Centrom za socialno delo (enota Krško) izvedla še en tabor Spoznavanje vrednost narave in premoženja, namenjen mladim Romom in Rominjam. Program tabora je namenjen mladim, ki so že pokazali neko mero rizičnega vedenja. Skozi družbeno koristno delo, povezovanje med romsko in neromsko populacijo, pogovore, druženje in različne skupne aktivnosti želijo soorganizatorji mlade spodbujati k medsebojnem spoštovanju ter spoštovanju lastnine in narave.

Scroll to Top
Skip to content
×